ANTIGONE

Antigone

Eind juni 2018 begi9nnen de repetities voor Antigone, onze eerstvolgende productie. Het wordt een mooi, integer stuk over macht en onmacht, onvoorwaardelijke liefde, trouw en individueel geweten.

Het verhaal :

De oude koning Oedipus is overleden en laat 4 kinderen achter, de zonen Polynicus en Eteocles, en de dochters Antigone en Ismène. Naar zijn laatste wil zullen zijn zonen om beurten over Thebe regeren. Echter, na zijn eerste jaar weigert Eteocles (de goede, oppassende zoon) de troon af te staan aan zijn broer Polynicus ( deugniet en oproerkraaier).Zeven machtige buitenlandse vorsten, die Polynicus voor zijn zaak had weten te winnen, zijn voor de zeven poorten van Thebe verslagen.

Nu is de stad weer gered, de beide vijandige broers zijn dood en Creon, de koning, heeft bevolen dat Eteocles, de goede zoon, een indrukwekkende begrafenis zal krijgen, maar dat Polynicus, de deugniet,zonder geklaag en zonder graf als een prooi voor kraaien en jakhalzen zal blijven liggen. Wie het zal wagen zijn lichaam te begraven, die zal onverbiddelijk met de dood worden bestraft. Hun zusters, de beeldschone Ismène en de introvertere Antigone kunnen met deze beslissing van Creon niet leven en willen ook Polynicus, hun broer, begraven. Ismène durft uiteindelijk niet en Antigone weerstaat in haar eentje Creons wil.  Antigone is verloofd met Hemon, de zoon van Creon maar dat weerhoudt Creon er niet van Antigone ter dood te laten brengen, in die zin dat zij levend ingemetseld wordt en zichzelf doodt. Hemon komt hier uiteraard achter en besluit haar voorbeeld te volgen. Ook zijn moeder, Creons vrouw Euridice, slaat de hand aan zichzelf. Zo blijft de heerser Creon alleen achter met de bloederige puinhopen van zijn gelukkige rijk.

De voorstellingen zijn gepland op :  16, 17, 18, 23, 24, 25 en 30 november en 1 en 2 december 2018 in Het Zakkendragershuisje

Reserveren